Privacybeleid

Privacyverklaring Diëtiste Amber Wuijts

Diëtiste Amber Wuijts verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht bij [email protected]  of 0494 22 06 70.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Indien u een afspraak maakt bij diëtiste Amber Wuijts, worden er een aantal gegevens genoteerd. Deze gegevens worden bekomen tijdens het telefoongesprek of via het online boekingssysteem op de website.

Bij het maken van de afspraak: naam, voornaam, telefoonnummer, hulpvraag.


Tijdens de eerste consultatie:

  •  Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, gegevens ziekenfonds
  • Gewicht (indien gewenst), lengte
  • Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis
  • Hulpvraag ikv diëtetische consultatie
  • Lichamelijke klachten
  • Bloedcontroles (enkel indien patiënt/huisarts dit geeft)
  • Medicatie (correctheid en volledigheid op verantwoordelijkheid van de patiënt) o
  • Bewegingspatroon

Tijdens de opvolgconsultaties:

  • Gewicht (indien gewenst)
  • Notities om het dieetadvies verder bij te sturen

Doel van de bewaring en bewaarperiode

Uw persoonsgegevens zijn nodig om de dienstverlening correct uit te voeren of u te informeren over wijzigingen van de diensten. Op die manier kan ik u op een correcte manier begeleiden en advies geven. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

Overmaken aan derden

Diëtiste Amber Wuijts garandeert dat persoonsgegevens niet zullen doorgegeven of verkocht worden aan derden.

Recht op inzage, verbetering of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of te verwijderen.U heeft tevens ook het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen of deze te laten doorsturen naar een ander door jou genoemde organisatie.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u jou is gedaan, vraag ik om ook een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Er wordt zo snel als mogelijk, binnen 4 weken, gereageerd op jouw verzoek.  

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact met mij opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.